Categories
Latest news

Noc vědců 2022

Dne 30. 9. 2022 se konala akce pro popularizaci vědy nazvaná Noc vědců.

Dne 30. 9. 2022 se konala akce pro popularizaci vědy nazvaná Noc vědců. V laboratoři SAGElab si mohli návštěvníci na stěně dělených displejů vyzkoušet aplikace ve vysokém rozlišení jako například Google Earth a interaktivní 3D modely muzejních sbírkových předmětů vytvořené pracovníky sdružení CESNET ve spolupráci se studenty FIT, kteří se specializují na počítačovou grafiku.

Součástí prezentace byla také ukázka studentských prací a projektů ve virtuální realitě jako například aplikace simulující chození po prkně nad propastí. Ve vedlejší místnosti byla k vidění také nová interaktivní stěna ovládaná lidarem. Účast na akci byla nad očekávání veliká a podle odezvy návštěvníků také úspěšná.

VR chození po prkně
Interaktivní stěna ovládaná lidarem