Rubriky
Aktuality

Grafický čtvrtek: FABRIC testbed – Jiří Navrátil

Ve čtvrtek 21. března se v laboratoři SAGElab konala přednáška s názvem FABRIC testbed – 100 Gb/s experimentální síť.

Ve čtvrtek 21. března se v laboratoři SAGElab konala přednáška s názvem FABRIC testbed – 100 Gb/s experimentální síť. Přednášel Ing. Jiří Navrátil, CSc., který poskytl účastníkům obecný vhled do tohoto významného síťového testbedu.

FABRIC je největším síťovým testbedem podporovaným NSF (National Science Foundation), který navazuje na předchozí podobné experimentální sítě jako byly planetlab.org nebo GENI. Tato síť se v současnosti využívá především na amerických univerzitách pro řešení diplomových prací a dizertací v širokém spektru IT aplikací.

V listopadu 2023 získalo sdružení CESNET a prostřednictvím něj i studenti FIT ČVUT možnost pracovat s FABRIC, což je velký úspěch, protože se jedná o jednoho z mála evropských partnerů. Během přednášky Ing. Navrátil na několika příkladech ukázal, jak se stát uživatelem FABRIC a jak s ním pracovat.

Akce přinesla nejen cenné informace o novinkách v oblasti síťových technologií, ale také umožnila studentům a odborníkům z IT oboru propojit teorii s praxí a získat náhled do budoucnosti v této dynamické oblasti.

https://portal.fabric-testbed.net

https://ngi.cesnet.cz