O laboratoři

Laboratoř SAGElab je společným pracovištěm sdružení CESNET a Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze. Účelem laboratoře je podpora výuky předmětů a výchovy odborníků v oblastech síťových technologií, multimédií a virtuální reality a vytvoření prostředí pro výzkum a vývoj nových síťových aplikací. Laboratoř je využívána pro přednášky odborníků z řady oblastí výzkumu a vývoje, kde je potřeba pracovat s vizualizacemi rozsáhlých dat, pro distanční přednášky, pro samostatnou práci diplomantů, doktorandů a zaměstnanců na výzkumu a vývoji v oblasti síťových a multimediálních technologií a pro spolupráci s externími pracovišti v ČR i v rámci mezinárodní komunity laboratoří s obdobným zaměřením.

Sdružení CESNET buduje národní e-infrastrukturu zahrnující vysokorychlostní síť, výpočetní a úložné kapacity a prostředky pro distanční spolupráci. Rozvoj e-infrastruktury se neobejde bez úzké spolupráce s výzkumnými pracovišti univerzit a výzkumných institucí a bez získávání nových odborníků v daných oblastech. Proto bylo v roce 2011 uzavřeno Memorandum o spolupráci mezi sdružením CESNET a Fakultou informačních technologií ČVUT v Praze. Na základě dlouhodobé neformální spolupráce obou institucí vzniklo jádro laboratoře během řešení projektu Fondu rozvoje CESNET č. 464/2012 s názvem Síťové vizualizační prostředí pro vzdálenou spolupráci v letech 2012 až 2014. Laboratoř byla následně rozvíjena po stránce technického vybavení i šíře odborného záběru.

Laboratoř je vybavena velkoplošným vizualizačním zařízením s vysokým rozlišením a vysokorychlostním připojením k počítačové síti. Vizualizační zařízení s rozlišením 8K+ (9600 x 4320 px) je tvořeno LCD displeji s tenkými rámečky a je řízeno softwarovým systémem SAGE a SAGE2, umožňujícím současné zobrazení výstupů řady aplikací, které mohou být provozovány na lokálních počítačích, na výpočetních prostředcích e-infrastruktury CESNET nebo na počítačích vzdálených spolupracujících institucí. Laboratoř je dále vybavena řadou dalších prostředků pro výuku, výzkum a vývoj v oblastech síťových a multimediálních technologií. Technické vybavení bylo pořízeno z prostředků sdružení CESNET a Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze.