Laboratoř SAGElab je společným pracovištěm sdružení CESNET a Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze. Účelem laboratoře je podpora výuky předmětů a výchovy odborníků v oblastech síťových technologií, multimédií a virtuální reality a vytvoření prostředí pro výzkum a vývoj nových síťových aplikací.

Laboratoř je využívána pro přednášky odborníků z řady oblastí výzkumu a vývoje, kde je potřeba pracovat s vizualizacemi rozsáhlých dat, pro distanční přednášky, pro samostatnou práci diplomantů, doktorandů a zaměstnanců na výzkumu a vývoji v oblasti síťových a multimediálních technologií a pro spolupráci s externími pracovišti v ČR i v rámci mezinárodní komunity laboratoří s obdobným zaměřením.

 Aktuality

 • GameJam FIT Jaro 2023
  O velikonočním prodlouženém víkendu 7.-9. 4. 2023 byla laborator SAGElab součástí akce GameJam FIT Jaro 2023. Sedm týmů mělo 48 hodin na to vyvinout počítačové hry podle zadaných kritéerií.
 • 3D digitalizace – Zlatý kluk citlivý generál MUDr. Leopold Firt
  Ve spolupráci s Památníkem Karla Čapka jsme vytvořili 3D modely pro putovní vernisáž s názvem Zlatý kluk citlivý generál MUDr. Leopold Firt.
 • LabDay – Otevřené Laboratoře FIT ČVUT
  Laboratoř SAGElab je jednou z 21 laboratoří na FIT ČVUT a proto také nemohla chybět na akci zvané LabDay, která se konala 1.3.2023.
 • DOD FIT 12.1.2023
  Dne 12.1.2023 se na FIT ČVUT v Praze konal den otevřených dveří pro bakalářské a magisterské studenty.
 • GameJam 4.-6. 11. 2022
  Ve dnech 4-6. 11. 2022 se konala studentská programovací soutěž.