Rubriky
Projekty

Vizualizace 3D pole vektorů

Interaktivní aplikace umožňuje vizualizaci 3-rozměrného pole vektorů.
Využití je například pro vizualizaci astronomických dat.

Interaktivní aplikace umožňuje vizualizaci 3-rozměrného pole vektorů.
Využití je například pro vizualizaci astronomických dat (např. rychlost plazmatu ve vnější obálce slunce nebo magnetické siločáry černých děr)

Kromě zobrazení celého objemu ve 2D pohledu na 3D data nabízí aplikace také možnost zobrazit data po vrstvách. Uživatel má možnost udělat řez objemem ve směru tří hlavních os, zobrazit data pouze ve vybrané rovině a tuto rovinu libovolně posouvat. Data je také možné zobrazit v různém vzorkování, aplikace nabízí možnost podvzorkovat vstupní data a zobrazit jak řez, tak celý objem ve zvoleném rozlišení. Interně jsou data rozdělena a seskupena se zaměřením na efektivitu při zobrazení ve všech dostupných módech.

Aplikace je implementována v jazyce Javascript a v prostředí WebGL. V současnosti je pro vizualizaci použita metoda line glyphů ve 3D. Zobrazení je možné ve webovém prohlížeči nebo na LCD stěně v prostředí SAGE2.

Autorem je Vojtěch Tomas (tomasvo1@fit.cvut.cz)