Rubriky
Aktuality

Středoškolské semináře ČVUT

Součástí návštěvy účastníků středoškolských seminářů byla i prohlídka laboratoře SAGE.

Letošní podzimní setkání řešitelů a účastníků středoškolských seminářů
ČVUT proběhlo opět v Praze. Účastníci se tak mohli jít podívat, jak to
vypadá ve škole a na jakých projektech tu lidé pracují. Jako večerní
program prvního dne setkání proběhla prohlídka pracovišť Fakulty
informačních technologií. Její součástí, kromě odborných přednášek, byla
také ukázka multimediální laboratoře SAGElab.