Výzkum a spolupráce

Sdružení CESNET spolupracuje s řadou institucí a podniků v rámci společných výzkumných projektu i na neformální bázi. Laboratoř SAGElab slouží i jako místo pro komunikaci, demonstrace technologií a vlastní výzkumnou a experimentální spolupráci. V současné době se tým v laboratoři SAGElab věnuje zejména následujícím odborným oblastem. Rádi projednáme možnosti spolupráce s Vaší institucí.

Interaktivní 3D modely s distančním přístupem

Přesné digitální modely objektů mají význam pro dokumentaci stavu například sbírkových předmětů a nové možnosti při jejich prezentaci odborné i široké veřejnosti. Můžeme nabídnout spolupráci při vytváření vysoce kvalitních 3D modelů i realizaci jejich prezentací na Internetu nebo v prostředí expozic. Příklady modelů je možné si prohlédnout na stránce: modely.cesnet.cz.

 

 

Živá kultura přes síť

Vyvíjíme vlastní technologii pro přenosy obrazu a zvuku přes počítačovou síť s velmi malým zpožděním, v řádu milisekund. Jednou ze zajímavých oblastí využití je možnost propojení hudebníků a dalších umělcú v reálním času na dálku, pro realizaci představení mezi městy a zeměmi a další aplikace. Realizovali jsme řadu distribuovaných představení v Evropě i na další kontinenty. Ukázky z těchto představení je možné si prohlédnout na Youtube v playlistu CESNET Performing Arts over Network.

 

 

Vizualizace dat

Laboratoř SAGElab je vybavena vizualizační stěnou s rozlišením 9600x4320 bodů a počítači s výkonnými grafickými kartami. Můžeme nabídnout realizace nebo konzultace v oblasti vizualizace dat, jejich síťového přenosu a zobrazení na vizualizačních stěnách.

 

 

Internet věcí

Vyvíjíme vlastní technologii pro monitorování veličin a komunikaci prostřednictvím sítí Internetu věcí. Provozujeme vlastní testbed sítě LoRaWAN. Můžeme nabídnout vývoj nebo konzultace v oblasti technologií pro sítě Internetu věcí, včetně návrhu obvodového řešení, návrhu desek plošných spojů a vytvoření programového kódu.