Detail akce

Přijímačky na dálku

15. 05. 2017, 05:28


V týdnu od 15. do 19. května byly v laboratoři SAGElab uspořádany vzdálené přijímací zkoušky pro zahraniční studenty bakalářských a magisterských oborů. Aby nebyla nutná přítomnost všech studentů, kteří by jinak museli cestovat ze zemí všech kontinentů, nabídla naše laboratoř řešení hodné Fakulty Informačních Technologií.

Stěna dělených displajů byla využita jako zobrazovací plocha pro jednotlivé video streamy od uchazečů, jenž se do laboratoře připojili vzdáleně, aniž by museli opustit vlastní domov. Komise sedící před stěnou tak měla přehled o průběhu celého přijímacího testu. Ten se rovněž vyplňoval online. V pozadí celého řešení stála vlastní technologie vyvinutá v rámci spolupráce FIT a sdružení CESNET. Jako streamovací server byl využit opensource multimediální server Kurento a s ním související technologie jako je WebRTC a WebSockets. Aplikace pro vzdálené přijímací řízení umožňuje jak celkový pohled na všechny uchazeče, tak konferenční hovory s vybranými jedinci, a to včetně kontroly hlasové i textové komunikace. Celkem přijímací řízení absolvovalo 90 zahraničních studentů a my všem přijatým přejeme úspěšné studium!