Laboratoř SAGElab je společným pracovištěm sdružení CESNET, Fakulty informačních technologií ČVUT a Fakulty elektrotechnické ČVUT. Účelem laboratoře je podpora výuky předmětů a výchovy odborníků v oblastech síťových technologií, multimédií a virtuální reality a vytvoření prostředí pro výzkum a vývoj nových síťových aplikací. Laboratoř je využívána pro přednášky odborníků z řady oblastí výzkumu a vývoje, kde je potřeba pracovat s vizualizacemi rozsáhlých dat, pro distanční přednášky, pro samostatnou práci diplomantů, doktorandů a zaměstnanců na výzkumu a vývoji v oblasti síťových a multimediálních technologií a pro spolupráci s externími pracovišti v ČR i v rámci mezinárodní komunity laboratoří s obdobným zaměřením.

Více o laboratoři

ZmenšitObnovit

Akce

Uplynulé akce

Noc vědců v SAGElabu

Noc vědců v SAGElabu

05. 10. 2018

Začátkem října se sdružení CESNET, Fakulta informačních technologií ČVUT a s ní i SAGElab zapojily do tradiční celorepublikové vědecko-popularizační akce Noc vědců.

Kavárny na živo

Kavárny na živo

Jiří Chludil 28. 09. 2018

V rámci festivalu Kavárny na živo probíhal v SAGElabu doprovodný program přibližující vývoj počítačových her.

Letní škola Czechitas

Letní škola Czechitas

23. 08. 2018

SPŠE V Úžlabině

SPŠE V Úžlabině

16. 04. 2018

Dne 16.4. navštívili SAGElab studenti informatiky z druhého ročníku SPŠE V Úžlabině.

Vzdálené přijímací zkoušky

Vzdálené přijímací zkoušky

07. 04. 2018

Pro zahraniční studenty hlásící se do anglické verze studijního programu Informatika na FIT ČVUT proběhlo v dubnu 2018 přijímací řízení za využití unikátní konferenční technologie. 

Starší akce

Plánované události


Grafická skupina FIT ČVUT